Creation year

2021

1 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Provided by
Years
Representation types
status
Scale
From 1 - 1 / 1
  • De dataset RCE-Dijkenkaart bevat een landelijke kartering van de dijken en kaden in Nederland. In deze dataset zijn ook veel dijken opgenomen die inmiddels verdwenen zijn. Het bestand is gebaseerd op verschillende inventarisaties door provincies, aanvullende inventarisaties in opdracht van de Rijksdienst, eigen inventarisaties, leggers van waterschappen, nieuwe en oude topografische kaarten, de Waterstaatskaart (1860-1890), de Algemeene Rivierkaart 1e druk (1830-1915), het Actueel Hoogtebestand Nederland en het OpenTopo kaartbeeld. De dataset bestaat uit 1 tabel met daarin onder meer velden met de dijknaam, de datering, de status van de dijk, de oorspronkelijke functie en een veld bijzonderheden met verdere cultuurhistorisch relevante informatie.